Khóa 14

DS - K14.docx
    • Hoạt động thực hành

· Làm bánh trung thu

· Làm thạch dừa

· Làm mứt tết

· Làm kim chi

· Làm cup cake.
    • Hoạt động kỹ năng mềm

· Kỹ năng thuyết trình

· Kỹ năng làm việc nhóm

· Kỹ năng lập bản word và viết email chuyên nghiệp

· Kỹ năng giao tiếp

· Kỹ năng đặt mục tiêu và định hướng bản thân.


    • Các hoạt động khác

· Ngoại khóa du lịch Thung Nai

· Ngoại khóa du lịch Ba Vì

· Hướng dẫn sử dụng phần mềm Autocad

· FSM – Tháng Sinh viên và An toàn thực phẩm.