rèn luyện - hoàn thiện - cống hiến


"Hãy rèn luyện và hoàn thiện bản thân để mai này cống hiến cho xã hội."

Hai người đầu tiên mà anh chia sẻ ý tưởng của mình là anh Đỗ Biên Cương và anh Lê Trường Sơn lúc đó đang là Phó bí thư LCĐ, sau đó anh Sơn có gợi ý cho anh đến gặp đồng chí Vũ Văn Chung – một ủy viên LCĐ rất năng động. Tụi anh 3 người ngồi lại phân công công việc. Hồi đó ý tưởng của anh được sự ủng hộ rất nhiệt tình của anh Sơn, anh Biên Cương, và đặc biệt là cô Lương Hồng Nga – Bí thư Liên chi Đoàn. Hồi đó anh có nhờ anh Nguyễn Hưng (chủ tịch CLB Nhà Doanh Nghiệp Trẻ Tương Lai) của trường đại học Ngoại Thương hỗ trợ tư vấn.

Người sáng lậpNguyễn Minh Cương

Khi mới thành lập CLB (khoảng ngày 23/3/2003) có người hỏi anh tại sao thành lập CLB. Và anh đã trả lời rằng: CLB được lập ra để mọi sinh viên được rèn luyện và hoàn thiện bản thân mình. Và sau này trong buổi họp CLB anh đã nói với BCN: Chúng ta hoạt động trong CLB hầu hết đều với mục đích rèn luyện và hoàn thiện bản thân thật tốt để sau này là những việc có ích cống hiến cho đời, cho xã hội. Chính vì vậy khẩu hiệu “Rèn luyện – Hoàn thiện – Cống hiến” ra đời và trở thành phương châm hoạt động của CLB.

Slogan của CLB cũng ra đời trong hoàn cảnh như vậy: Mong muốn của anh CLB không chỉ là CLB của Trường, của Viện mà anh muốn mọi người đều có thể tham gia như: các thầy cô, các bạn sinh viên, các anh chị đã ra trường. Anh nghĩ làm thế nào để vận động được sự ủng hộ của mọi người.

"CLB FOBIC là tấm gương mà bạn soi vào sẽ nhận ra giá trị của bản thân mình."

Anh đã suy nghĩ rất lâu và rồi chợt nhận ra một điều “mọi người đều có giá trị riêng của mình và CLB sẽ là nơi để mọi người nhận ra giá trị đó và phát triển nó lên”. Chính vì vậy câu “Sáng tạo giá trị vì thành viên” đã ra đời, để mọi người luôn tự nhắc nhở mình “đâu thực sự là mục đích của mình khi tham gia CLB và mình đã được những gì” để mọi người cố gắng hơn. Và khẩu hiệu, slogan hoàn thiện hơn qua từng buổi họp. Cho đến bây giờ anh vẫn thầm cảm ơn mọi người trong CLB.

Nhờ có CLB mà anh đã nhận biết và sáng tạo ra chính giá trị của bản thân mình. Anh tin rằng chính những khẩu hiệu đó đã làm nên giá trị, giúp CLB khác với những CLB khác.

(Trích bài phỏng vấn trong Kỷ yếu Fobic 10 năm)