Kế hoạch tham quan

KẾ HOẠCH MỚI:

- Tham quan nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh

Địa điểm: Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh

Thời gian tham quan: 7h00 ngày 19/12/2014

Hạn đăng ký: Ngày 18/11/2014

Số lượng: 20 người

Phương tiện đi lại: Ô-tô

Kinh phí dự kiến: 30.000 đ/người