Tham quan nhà máy

TỔNG KẾT SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG THAM QUAN NHÀ MÁY

Hoạt động tham quan nhà máy được khởi sướng từ mong muốn của các thành viên trong CLB nói chung, cũng như sinh viên Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm nói riêng. Đó là được trực tiếp tiếp cận tới các kiến thức thực tế trên các dây chuyền công nghệ, qua đó bổ sung thêm cho các kiến thức trên giảng đường đại học.

Tham quan Nhà máy là một trong những hoạt động thiết thực và đặc trưng nhất của FOBIC đóng góp tích cực cho sự lớn mạnh của CLB. Với từ 4 - 5 nhà máy được tham quan mỗi năm, CLB đã trở thành cầu nối cho các Công ty tiếp cận gần hơn với các bạn sinh viên.

Cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô Viện CNSH và CNTP nói riêng và trường ĐHBK Hà Nội nói chung, CLB hy vọng sẽ tiếp tục duy trì và phát huy được sứ mệnh kết nối lớn lao này.

Tham quan nhà máy VINA ACECOOK - 2019

Tham quan trại Nấm Sóc Sơn - 2019