Nhóm kỹ năng mềm

TỔNG KẾT SỰ KIỆN

FOBIC chúng mình không chỉ hay ăn, mải học

mà còn... ham chơi vô cùng

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI KỸ NĂNG MỀM - FOBIC


Như các hoạt động khác, hoạt động kỹ năng mềm của FOBIC luôn tạo ra ấn tượng tốt và thu hút sự quan tâm của các thành viên cũng như các bạn sinh viên trong và ngoài Viện.

Đến với Kỹ năng mềm - FOBIC, chúng mình được thỏa sức bay nhảy với các buổi rèn luyện kỹ năng, thỏa sức chém gió với các buổi sermina, học kỹ năng thuyết trình hoặc thử làm "SẾP" khi làm việc nhóm, cùng bao nhiêu hoạt động khác.

Hãy trải nghiệm trong Kỹ năng mềm - FOBIC

Các hoạt động Kỹ năng mềm

  • Kỹ năng làm việc nhóm (T9/2019)
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Kỹ năng viết CV và phỏng vấn