CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA

-------------------------------------------------------------

Cập nhật sự kiện tháng 11


Sự kiện tháng 10* Chi tiết sự kiện xem thêm trong các mục chuyên trách

Kế hoạch hoạt động FOBIC - năm thứ 19

Tin tức liên quan:

  • Hoạt động thường niên CLB FOBIC

  • FOBIC - Năm thứ 18

(Thêm thông tin về các hoạt động của Câu lạc bộ FOBIC: Tại đây)