CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA

-------------------------------------------------------------

Cập nhật sự kiện tháng 11


Sự kiện tháng 10* Chi tiết sự kiện xem thêm trong các mục chuyên trách

Kế hoạch hoạt động FOBIC - năm thứ 17

Tin tức liên quan:

  • Hoạt động thường niên CLB FOBIC
  • FOBIC - Năm thứ 16

Tin liên quan:

  • FOBIC - Kiện toàn nhân sự khóa 17 năm học 2019-2020
(Thêm thông tin về các hoạt động của Câu lạc bộ FOBIC: Tại đây)