Tham quan nhà máy chè Vinatea, nhà máy chè Kim Anh (T10/2014).

posted Oct 9, 2014, 8:53 AM by Minh Sâm Ngô   [ updated Dec 17, 2015, 6:31 AM ]
Thay mặt đoan tham quan, chúng em xin gửi lời cám ơn tới thầy Tiến Huy, thầy Trường Giang và các cô, các bác phòng KCS và ban giám đốc công ty chè Vinatea và công ty chè Kim Anh đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng em có được buổi tham quan đầy ý nghĩa này.


Comments