Tham quan nhà máy MICOEM

    Ngày 13 tháng 12 năm 2014 vừa qua, được sự giúp đỡ của Cô Kim Anh, thầy Tiệp cũng như phía công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu Á - MICOEM, CLB đã tổ chức thành công buổi tham quan xuống nhà máy sản xuất của công ty.
    Chúng em xin cám ơn thầy cô, cũng như các anh chị, cô chú tại công ty đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng em tổ chức thành công buổi tham quan này.