Kỹ năng mềm‎ > ‎

Kỹ năng

Dưới đây là một số bài giảng đào tạo kỹ năng cho các bạn tham khảo.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
  251k v. 2 Mar 5, 2012, 9:39 AM fobic clb
ć
View Download
  965k v. 2 Mar 5, 2012, 9:31 AM fobic clb
ć
View Download
  1728k v. 2 Mar 5, 2012, 9:32 AM fobic clb
ć
View Download
  6863k v. 2 Mar 5, 2012, 9:34 AM fobic clb
ć
View Download
  6992k v. 2 Mar 5, 2012, 9:36 AM fobic clb
ć
View Download
  2015k v. 2 Mar 5, 2012, 9:36 AM fobic clb
ć
View Download
  2128k v. 2 Mar 5, 2012, 9:37 AM fobic clb
ć
View Download
  4348k v. 2 Mar 5, 2012, 9:38 AM fobic clb
ć
View Download
  1282k v. 2 Mar 5, 2012, 9:39 AM fobic clb
ć
View Download
  1065k v. 2 Mar 5, 2012, 9:39 AM fobic clb
Comments