Hoạt động ngoại khóa 09/11/2014

        Ngày 09/11/2014, Nhóm KNM đã tổ chức thành công hoạt động ngoại khóa cho các bạn thành viên. Hoạt động thực sự rất vui và lý thú, được các bạn tham gia đánh giá rất tốt.
        Cũng như các bạn thành viên, mình cũng hy vọng trong thờ gian tới, nhóm tiếp tục tổ chức thêm các hoạt động như thế này, gắn kết thêm các thành viên với nhau.
        Dưới đây là một số hình ảnh về buổi ngoại khóa này.

Comments