Tài liệu

  https://www.slideshare.net/bomxuan868/gii-thiu-fobic
https://www.slideshare.net/bomxuan868/fobic
https://www.slideshare.net/bomxuan868/kehoachthoitranghoitrai17-4
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Nov 13, 2018, 8:53 PM Bach Cao
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Tài liệu FOBIC 2303 được update sắp xếp lại 2016- dung lượng 155M   Aug 3, 2016, 10:05 AM Bach Cao
ċ

View
Tài liệu nhóm thực hành bao gồm giới thiệu, Nội dung giấy tờ và hình ảnh hoạt động  Aug 3, 2016, 10:05 AM Bach Cao
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
Ĉ
View Download
Danh sách thành viên các khóa update 2016  49k v. 2 Aug 3, 2016, 10:07 AM Bach Cao
ċ

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ċ

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ċ

View
  Aug 3, 2016, 10:29 AM Bach Cao
ċ

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ċ

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ċ

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ċ

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Aug 3, 2016, 10:19 AM Bach Cao
ċ

View
  Aug 3, 2016, 10:11 AM Bach Cao
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:28 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:28 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:29 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:28 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:28 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:28 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:28 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:28 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:12 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:28 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:28 AM Bach Cao
ą

View
  Aug 3, 2016, 10:28 AM Bach Cao
Comments