Cơ cấu câu lạc bộ FOBIC năm học 2014-2015

        Năm học 2014-2015 đã trải qua được một thời gian. Ngày 10/10/2014 vừa qua, CLB đã tổ chức thành công Đại hội thành viên năm thứ 12, đồng thời đón nhận giấy khen của Đoàn trường ĐH BKHN. 
     Trong năm học này, BCN CLB đã có một số cải tổ với hy vong đem lại một làn gió mới cho các hoạt động trong năm học này.
        
     Đội ngũ BCN năm học 2014-2015 bao gồm:
     - Chủ tịch:         NGUYỄN NGỌC TÚ
     - Phó chủ tịch:  NGUYỄN ĐỖ PHƯỢNG LÂM
     - Các trưởng nhóm:
                + Nhóm Thực hành:         ĐINH THỊ MƠ
                + Nhóm Nhà máy:            NGÔ MINH SÂM
                + Nhóm Kỹ năng mềm:    NGUYỄN TIẾN HOÀNG
     Cùng với hơn 20 bạn Khóa 56, 57, 58

     Bên cạnh BCN, ban thành viên với hơn 50 bạn cũng là cơ hội và thách thức cho CLB trong việc tổ chức các hoạt động.

     Thay mặt các thành viên, mình xin chúc CLB có một nhiệm kỳ mới thành công, đạt được nhiều thành tích trong các hoạt động của Liên chi đoàn viện và Đoàn trường.

                                                                                                            TM. Câu lạc bộ


                                                                                                             Ngô Minh Sâm


Comments